කර්මාන්තශාලා සංචාරය

කර්මාන්ත ශාලාව 2010 සිට, කම්කරුවන් 800ක්, කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩලය 100ක් m³ 40000 ට වැඩි කර්මාන්තශාලා ප්‍රදේශය 150 විශාල යන්ත්‍ර 15000/දිනක ධාරිතාව( (දිනකට බහාලුම් 4ක් පැටවීම) කර්මාන්තශාලා සහතික: BSCI, SMETA

* බරැති බ්ලැන්කට් සහ අනෙකුත් ගෘහ රෙදිපිළි සහ යෝග්‍යතා නිෂ්පාදන වෘත්තීය නිෂ්පාදනයක් ලෙස.ලොව පුරා සිටින පුද්ගලයින් සඳහා තවත් නින්ද නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කිරීමට අපි කැපවී සිටිමු.අපගේ පාරිභෝගිකයින්ට ඇහුම්කන් දෙන අපගේම නිෂ්පාදන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවක් අප සතුව ඇත.වෙළඳපොලේ නව ප්‍රවණතාවයට නායකත්වය දෙමින්.